Este 2015 fai 40 anos da miña primeira publicación


Volvo a escribir no meu blog para lembrar un libro que leva por título LA VÍA ROMANA "PER LOCA MARÍTIMA" POR EL BAJO MIÑO Y COSTA ATLÁNTICA.

Este libro, que data de 1975, foi a miña primeira publicación. Disto fai neste 2015, nada máis e nada menos que 40 anos. Tamén foi a primeira vez que empreguei o seudónimo TAMUJE (TAMUXE).

O libro consta, entre texto e ilustracións (debuxos, fotos e mapas), de 73 páxinas. Publicación que eu mesmo e pola miña conta editei.


A tirada foi de 1200 exemplares e preto da metade, distribuíao o Museo de Pontevedra. Unha boa parte deles tamén foron para terras lusas.

Edición -por suposto, esgotada- que foi impresa na desaparecida Imprenta Guardesa, propiedade de Antonio Martínez Vicente.

Proximamente falarei de diferentes obras de escritores rosaleiros.