Novo libro de Joaquín Miguel Villa Álvarez

Con motivo do L Aniversario da fundación do Colexio dos PP. Somascos de A Guarda, a organización do dito evento, en colaboración co propio colexio, programou multitude de actividades deportivas e culturais. De todas elas cabe destacar a publicación do libro Colegio PP. Somascos de A Guarda (1957-2007) . 50 años de presencia somasca en España, da autoría de Joaquín Miguel Villa Álvarez, doutor en Historia e profesor dese colexio.
Asistimos como antigo profesor e convidado ao acto da presentación desta obra que se levou a cabo no Salón dos Espellos o pasado día 12 de xullo. Presidiron o acto o alcalde da Guarda, José Manuel Domínguez Freitas, o representante da Comisión do L Aniversario do colexio dos PP. Somascos, Juan Carlos Flores Álvarez, o Pai Vidal, e o propio autor, Joaquín Miguel Villa Álvarez. Esta obra consta de 500 páxinas, ilustradas con fotografías dende a propia creación do centro ata a actualidade. Está dedicada ao P. Orestes Caimotto por ser un dos máis activos directores do colexio.